• TU/e Skills Assessment

  Dit is een uitgebreide online diagnostische test van beroepsvaardigheden behorende bij het online SkillsLab van de Technische Universiteit Eindhoven.
  Het is de eerste stap om te achterhalen welke vaardigheden een de student heeft en wat zijn of haar persoonlijke sterke en zwakke punten zijn. Deze inventarisatie is het startpunt voor het verder ontwikkelen van de noodzakelijke professionele vaardigheden.

  Deze test is alleen beschikbaar voor eerste jaar masterstudentenBijzonder aan de toepassing is de dynamische vraagstelling op een gegeven antwoord. Een vervolgvraag die gesteld wordt, is namelijk afhankelijk van het voorafgaande antwoord.

   

   

  Inbreng Medusa

  • bouw website met het uitgebreide dynamische formulier

   

  Ga naar TU/e Assessment

Naar bovenkant pagina